• Třeboň:
  • I. třída - ZŠS (tř. uč. Mgr. Lucie Dolejšková, as. Bc. Teresa Herrera Ruiz a Bc. Olga Dušáková Kuchválková)
  • II. třída - 2., 3. a 5. ročník + 8.b,c (tř. uč. Mgr. Michael Vališ, as. Bc. Zuzana Brožová)
  • III. třída - 6. a 7. ročník (tř. uč. Mgr. Petra Píchová, as. Edita Valentová, DiS.)
  • IV. třída - 8.a + 9. ročník (tř. uč. Mgr. Lucie Šimánková)
  • odloučené pracoviště Rapšach:
  • I. třída - ZŠS (tř. uč. Mgr. Růžena Kroniková, as. Mgr. Andrea Poláková)
  • II. třída - 1., 3., 4., 6. a 8. ročník (tř. uč. Mgr. Iva Hromířová)