slide 1
Image Slide 2
Image Slide 1
Image Slide 3
Image Slide 4
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

Naše škola patří mezi školská zařízení malotřídního typu a poskytuje výchovu a vzdělávání dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, nejčastěji lehkým mentálním postižením, které potřebují individuální přístup a vhodnou podporu pro co nejefektivnější rozvoj všestranných vědomostí, užitečných schopností i společenských dovedností. Jak už název školy napovídá, chceme u nich rozvíjet především takové znalosti, které budou dobře uplatnitelné v praktickém životě. Někteří žáci jsou také vzděláváni podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP) nebo mají umožněnu individuální školní docházku (IŠD) či zkrácené vyučování. Úzce spolupracujeme především se speciálně pedagogickými centry v Českých Budějovicích a pedagogicko - psychologickou poradnou v Jindřichově Hradci.

Základní škola praktická v Třeboni má výhodnou polohu u autobusového nádraží. V letošním školním roce vzdělává 28 žáků, kteří docházejí přímo z Třeboně nebo dojíždějí z Břilic, Českých Velenic, Dvorů nad Lužnicí, Chlumu u Třeboně, Jindřichova Hradce, Kojákovic, Lomnice nad Lužnicí, Lužnice, Majdaleny, Miletína, Petrovic, Plavska, Sosního, Stráže nad Nežárkou, Suchdola nad Lužnicí, Štěpánovic a Zvíkova. Všichni učitelé mají příslušnou kvalifikaci speciálního pedagoga (nebo si ji doplňují), ve škole působí také tři pedagogické asistentky a jedna pedagogická asistentka/vychovatelka ŠD. Nedílnou součástí školy je po dlouhou řadu let i jedna třída desetileté základní školy speciální (ZŠS) pro děti se středně těžkým až hlubokým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a autismem, kde jsou žáci většinou vzděláváni podle IVP vycházejícího ze školního vzdělávacího programu (ŠVP) na míru přizpůsobeného jejich specifickým potřebám, intelektovým hranicím, osobnostním možnostem a předpokládaným schopnostem. V budově školy se nacházejí 4 plně vybavené třídy a několik odborných učeben (cvičná kuchyně, 2 dílny dřevo/kovo, počítačová učebna, 2 pracovny PV/VV, samostatná pracovna ZŠS). Součástí školy je školní družina, školní pozemek a tělocvična, na obědy děti docházejí do jídelny SŠRV Jakuba Krčína. Škola je bezbariérová.

Základní škola praktická v Rapšachu je odloučeným pracovištěm ZŠP Třeboň. Budova byla postavena již v roce 1877 a během let zmodernizována. Jako školské zařízení slouží od roku 1978. V letošním školním roce vzdělává 12 žáků, kteří docházejí přímo z Rapšachu nebo dojíždějí z Českých Velenic, Dvorů nad Lužnicí a Suchdola nad Lužnicí. Působí v ní tři speciální pedagožky a jedna pedagogická asistentka/vychovatelka ŠD. Také zde mohou být žáci vzděláváni podle programu ZŠS. V budově se nacházejí 2 plně vybavené třídy, cvičná kuchyně, pracovna PV/VV a školní družina, na tělesnou výchovu a obědy děti docházejí do objektu místní ZŠ. Škola má také svoji zahradu. Bezbarierová prozatím není.

Základní škola praktická Třeboň Základní škola praktická Třeboň Základní škola praktická Rapšach Základní škola praktická Rapšach