Základní škola praktická v Třeboni má výhodnou polohu u autobusového nádraží. Všichni učitelé mají příslušnou kvalifikaci speciálního pedagoga, ve škole působí také dvě pedagogické asistentky a jedna pedagogická asistentka/vychovatelka ŠD. Nedílnou součástí školy je po dlouhou řadu let i jedna třída desetileté základní školy speciální pro děti se středně těžkým až hlubokým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a autismem, kde jsou žáci většinou vzděláváni podle individuálního vzdělávacího plánu vycházejícího ze školního vzdělávacího programu na míru přizpůsobeného jejich specifickým potřebám, intelektovým hranicím, osobnostním možnostem a předpokládaným schopnostem. V budově školy se nacházejí 4 plně vybavené třídy a několik odborných učeben (cvičná kuchyně, 2 dílny dřevo/kovo, počítačová učebna, 2 pracovny PV/VV, samostatná pracovna ZŠS). Součástí školy je školní družina, školní pozemek a tělocvična, na obědy děti docházejí do jídelny SŠRV Jakuba Krčína. Škola je bezbariérová.